1. Zahájení / Příprava

 • seznámení se s klientem a prostorem + představení designéra a jeho práce
 • konzultace na téma požadavky, přání, cíle
 • vytvoření nabídky a nastínění časového harmonogramu prací (dle složitosti projektu a objemu plánovaných prací)

2. Studie / Koncepce

 • zaměření prostoru a zpracování stávajícího stavu do digitální 3D formy
 • vypracování 2D půdorysného řešení a rozmístění zařizovacích předmětů (více variant dle projektu)
 • detailní zpracování vybraného návrhu ve 2D půdorysu a 3D perspektivě
 • návrh materiálového a barevného schématu
 • detailnější návrh klíčové stěny či předmětu (kuchyňská linka apod.)
 • návrh světelného schématu
 • návrh okenních dekorací a stínící techniky

3. Příprava na fázi prováděcího projektu

 • cenový rozpočet s výpisem jednotlivých konkrétních prvků a parametrů
 • návrh atypických prvků (nábytek na míru) a jeho technické rozpracování pro řemeslníky
 • detailní rozpracování klíčových stěn, zařízení koupelny apod.
 • světelné schéma – detailní vč. návrhu konkrétních svítidel a výpočtu světelnosti
 • detailní rozpracování okenních dekorací a stínící techniky
 • zajištění služeb – poptávka, výpočty materiálů, upřesnění ceny

4. Prováděcí projekt

 • dokumentace návrhu v míře detailu (půdorys, pohledy, řezy, 3D vizualizace)
 • zpracování dokumentace pro řemeslníky
 • konstrukční výkresy a specifikace pro řemeslníky
 • vzorkovnice
 • seznam zařizovacích předmětů + kontakty na dodavatele vč. dodacích lhůt
 • komunikace s dodavateli

5. Realizace

 • upřesňování zadání práce a dohled nad jejím výkonem (návštěvy stavby, aktivní kontakt s dodavateli)
 • koordinace prací
 • zajištění nákupu a dodávky zařizovacích předmětů